Storitve Atma

Karmen Starc

Globoko verjamem, da tudi v težkih življenjskih situacijah obstajata namen in pot.

Človek s svojim umom, čustvi, značajskimi lastnostmi, odnosi, načini vedenja in doživljanja je imel zame vedno osrednji pomen v poklicnem in zasebnem življenju. Ker smo ljudje telesna, čustvena, razumska in duhovna bitja, vem, da je lahko dolgoročno učinkovit le celostni pristop.

Iskanje vzrokov za nastanek težav, njihovo ozaveščanje, sprejemanje in spreminjanje omejujočih misli, prepričanj, čustev in načinov vedenja so bistvo in način mojega dela.

Več >

Mnenja strank