POVEZANOST V PARTNERSTVU

19.02.2020

»Ljubezen je včasih viharna, včasih nas zagrne v skrivnostno temo, včasih vstane nad nami kot nova zvezda. A vedno se nas dotakne zato, da prebudi v nas najgloblje vire moči.« ( Alenka Rebula)


Za partnersko povezanost in obojestransko zadovoljujoč odnos je ključno, da se v odnosu počutimo varne, da vemo, da smo partnerju pomembni, da drug drugemu stojimo ob strani in da smo trdno prepričani, da lahko vedno računamo drug na drugega.

Partnerska povezanost nikakor ne pomeni simbioze ali kratenja osebne svobode. Ravno nasprotno. Najboljši odnosi dovoljujejo svobodo, saj takrat preprosto vemo, da ni nobene potrebe, da bi jo omejevali, ker čutimo in vemo, da lahko brezpogojno zaupamo in da smo ljubljeni.

Zares močne povezanosti pa ne moremo doseči, če partnerju ne dovolimo, da nas spozna v celoti ali če nas on ne želi spoznati v celoti.

Vsi nosimo s seboj »prtljago« iz preteklosti. Vsak ima na osnovi preteklih izkušenj iz odnosov s pomembnimi ljudmi, še posebej s starši, ožjimi sorodniki in prejšnjimi partnerji področja in točke, na katere smo še posebej občutljivi. Le s pogovorom in spoznavanjem partnerja in njegovih ranljivih točk, lahko pridemo do spoznanja, da on vidi neko situacijo povsem drugače, na svoj način in ima prav, tako kot imamo prav mi, v svojem svetu, iz svojega zornega kota. S prepoznavanjem in razumevanjem tega, lahko dobijo pogovori in tudi konflikti drugačno vsebino in obliko. Z zavedanjem in upoštevanjem tega, lahko postanemo strpnejši in prijaznejši drug do drugega.

Tudi konflikti so del odnosa, povsem normalen del odnosa, saj je prav, da imamo svoje mnenje, ki ga moramo izraziti. Pomemben pa je način izražanja in reševanja nestrinjanja. 

Če verjamemo in vemo, da lahko vsak življenjski izziv rešimo, če se potrudimo slišati drug drugega, se pogovoriti, brez iskanja krivca ali izkazovanja osebne moči, smo na pravi poti.

V ozadju prepirov, ko morda napadamo, kritiziramo, vzajemno obtožujemo drug drugega ali se želimo povsem umakniti iz konfliktne situacije z »begom«, molkom ali ignoranco, je vedno skriti obup in klic po tem, da bi nas partner slišal, opazil, začutil našo stisko, našo potrebo po večji povezanosti in ljubezni. Ko smo v napadu ali v obrambi, se obnašamo manj racionalno. Če pa zmoremo namesto napada pokazati svojo nežnejšo plat, pokazati svoja globlja čustva in prestopiti v svojo globino, damo s tem priložnost, da ta naš preobrat tudi drugega partnerja premakne v nežnejše odzivanje. Subtilnejše čutenje in razumevanje drug drugega je možno takrat, ko smo zmožni namesto »boja« spregovoriti o lastnih čustvih in jih poskušati prepoznati tudi pri partnerju.

Odločitve sprejemamo običajno razumsko, pri spreminjanju odnosov pa razum ne zadostuje. Potrebna je poglobitev v čustveno doživljanje sebe in partnerja, potrebna je empatija, saj se lahko le tako bolj pravilno »slišimo« in razumemo drug drugega.

Vsaka pozornost, ki jo namenimo partnerskemu odnosu je naložba, občutek, da smo ljubljeni in pomembni drug drugemu pa dragocenost, ki jo je vredno skrbno čuvati in negovati.

Vse objave