Karmen Starc

Globoko verjamem, da tudi v težkih življenjskih situacijah obstajata namen in pot.
(Karmen Starc)

Kdo sem? Vprašanje, ki je večno, možnih odgovorov pa je nešteto. Vsako življenjsko obdobje nam ponuja nove izzive, izkušnje, priložnosti in postavlja naše najpomembnejše vloge v drugačen vrstni red.

Poklicno sem psihologinja z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami. Zasebno sem predvsem mama, babica, ženska.

V svoji biti pa sem svetovalka, iskalka in raziskovalka tistega, kar nas oblikuje, omejuje in osvobaja na poti do dobrega počutja, sproščenih enakovrednih odnosov, zdravja, osebne izpolnitve, poslanstva in zavestnega življenja.

S pomočjo strokovnih in življenjskih izkušenj, nenehnim pridobivanjem, povezovanjem novih znanj in aktivnim delom na sebi sem spoznala, da nam življenjski izzivi dajejo predvsem priložnost za spremembo, razvoj in osebno rast, da so podzavestni vzorci, negativne misli, potlačena travmatična čustvena stanja naše poglavitne ovire, ki kličejo po spremembi, razrešitvi in preobrazbi.

Verjamem v celostni pristop

Človek s svojim umom, čustvi, razumskimi in značajskimi lastnostmi, odnosi, načini vedenja ter doživljanja je imel zame vedno osrednji pomen v poklicnem in zasebnem življenju. Ker globoko verjamem, da smo ljudje telesna, čustvena, energijska in duhovna bitja, vem, da je lahko dolgoročno učinkovit le celostni pristop.

Iskanje vzrokov za nastanek težav, njihovo ozaveščanje, sprejemanje in spreminjanje omejujočih misli, prepričanj, čustev in načinov vedenja so bistvo in način mojega dela.

Preplet terapevtskih metod za dosego celostne spremembe

Ker za vse pomembne spremembe potrebujemo dovolj življenjske energije, sem usposobljena za izvajanje terapevtskih metod, ki nas globoko sprostijo, nam pomagajo odstraniti čustvene in energijske blokade, omogočijo prost energijski pretok, zmanjšujejo bolečine in s tem izboljšujejo fizično in psihično ravnovesje. Tako se lahko aktivirajo samo-regulacijski mehanizmi našega organizma, ki vedno teži k vzpostavitvi ravnovesja.

Pri svojem delu sem strokovna, odgovorna, upoštevam visoka moralna in etična načela. Spoštujem ljudi, njihove vrednote in sem odprta do drugačnosti.

Globoko verjamem, da imamo vedno možnosti za življenjske spremembe in da tudi v težkih življenjskih situacijah obstajata namen in pot.

POMEMBNA PRIDOBLJENA ZNANJA:

  • Zaključen študij psihologije (1987)
  • Šola za bioterapevte (2012–2014)
  • Certifikat za izvajanje Bownove terapije (2018)
  • NPK Refleksoterapevt (2012)
  • Usui Reiki – učiteljska stopnja (2014)
  • Študij vedske astrologije Dyotish (2011–2013)
  • Certifikat za izvajanje Access Bars (2018)
  • Regresoterapija (2015)
  • Številna krajša strokovna izobraževanja s področja psihologije, kariernega svetovanja, psihometrije in starodavnih znanj