Storitve

psihološke in kadrovske storitve za podjetja in podjetnike

Na osnovi dolgoletnih izkušenj na področju kadrovske dejavnosti vam lahko pomagam pri svetovanju in izboru primernih ter kompetentnih novih sodelavcev ali internih premestitvah že zaposlenih.

Storitve:

 1. Izvedba selekcijskih postopkov za nove zaposlitve
  • Izvedba zaposlitvenih razgovorov
  • Psihološko testiranje kandidatov
  • Izdelava kompetenčnih profilov kandidatov
  • Izbor kandidatov glede na pridobljene psihometrične in ostale podatke
 2. Ugotavljanje kompetenc in ustreznosti že zaposlenih delavcev pri premeščanju na druga delovna mesta
 3. Ugotavljanje kompetenc in ustreznosti kandidatov za vodstvena in vodilna delovna mesta
 4. Druge kadrovsko-svetovalne storitve

Pri vseh navedenih storitvah se po potrebi uporabljajo psihometrični instrumenti, intervju in druge dovoljene oblike pridobivanja osebnih podatkov.

Seznam navedenih storitev je zgolj okviren in se natančneje določi ter vsebinsko opredeli z medsebojnim dogovorom .